English French German Italian Portuguese
Chámenos: 881 961 030

Viveiro de empresa

 

O CIFP Paseo das Pontes dispón dun viveiro de empresa,que ten como obxectivo facilitar aos alumnos e exalumonos de centros sostidos coon fondos públicos, o espazo e asesoramento axeitados para a posta en marcha dun negocio ou de proxectos empresariais viables.  

 

 Que ofrece o noso viveiro de empresas?

 

 

  Asesoramento:

 

 • Formación e apoio do profesorado que imparte formación relacionada co sector no que se desenvolverá o proxecto.

 • Titoría pola coordinadora ou coordinador de emprendemento, responsable do seguimento e da orientación no teu proxecto.

 • Asesoría de persoal técnico especialista do IGAPE.

 

  Instalacións:

 

 • Local axeitados para o desenvolvemento de actividades das persoas emprendedoras.

 • Moblaxe básica propia dunha oficina, cos equipamentos informáticos e de telecomunicacións axeitados.

 

  Servizos:

 

 • Servizos asociados ás infraestruturas (seguridade, limpeza, luz, etc.).

 • Servizos auxiliares da actividade empresarial como conexión a internet.

 • Difusión da túa empresa a través da páxina web www.edu.xunta.es/fp.

  Requisitos de acceso

 • Alumnado matriculado (ou que rematara os seus estudos nos últimos catro anos) nalgunha ensinanza sostida con fondos públicos de Galicia de: formación profesional, artes plásticas e deseño; superiores de deseño, de conservación e restauración de bens culturais, de arte dramática, de música, de danza; deportivas, bacharelato e educación secundaria para persoas adultas (ESA).

 • Ter un proxecto empresarial a desenvolver na Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Presentar un Plan de Empresa que garanta a viabilidade do proxecto. 

 

 

Na actualidade contamos cunha empresa en funcionamento e outros dous emprendedores en fase de proxecto empresarial.

 

 

 

EMPRESA EN FUNCIONAMENTO

 

 

 

DOBLE AA Consultoría Alimentaria

 

Emprendedor:

 

María Teresa Miguélez Freire

 

Empresa adicada a consultoría no sector da industria alimentaria e os particulares

 

 

 

 

 

 

 

 

NO VIVEIRO EN FASE DE PROXECTO

 

 • Brand-it

 

Emprendedor:

 

Paola Magali Aguiar Martínez

 

Brand-it e unha empresa dedicada a ofertar aqueles servizos relacionados cas artes gráficas de xeito global, o deseño gráfico e o deseño web. 

 

*Folletos .pdf (descargar aquí e aquí)

 

 

Fotografías Viveiro de empresas

Déixanos o teu email e manterémoste informado de todas as novidades.